EMEKO

Europos Sąjungos parama - UAB „Emeko“ plėtrai

Bendrovė „Emeko“, UAB sėkmingai baigia įgyvendinti projektą „Emeko“, UAB verslo pradžia investuojant į energijos išteklius tausojančių šilumos gamybos įrenginių ir kondensacinės technikos gamybą“,

finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo pagal Europos Sąjungos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Invest LT-2“.